0%* комиссия
Аты жонү менен которууларды Contact, Юнистрим болүмдөрүнөн накталай алуу
Contact Юнистрим
0% комиссия
Элкарт карталарынын төлөм системаларына которуу үчүн
Elkart
0% комиссия
Visa,Mastercard төлөм системаларына
Mastercard МИР
*0% орус рублинде жөнөтүүдө жана Contact Unistream системалары аркылуу АКШ долларын же еврону чыгарууда ,ошондой эле HUMO,UZCARD,ELKART,KORTI MiLLi карталарына которууда жарактуу. Башка которуулар үчүн 1% түзөт.21.01.2022-ж жарактуу

МТС Банкынын тиркемесинде КМШга кантип которуу керек

Аты жонү менен накталай алуу

Аты жонү менен накталай алуу

Картанын номери аркылуу

Биздин сайтта комиссиясыз баардык картадан КМШга которуңуз

Же жакындарыңыздын телефонуна балансын толуктаңыз

Сын-пикирлер